Uprava

ČLANOVI – OSNIVAČI DRUŠTVA

1. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA – 25 % udjela u Društvu, Franjevački trg 7, Varaždin
2. GRAD VARAŽDIN – 25 % udjela u Društvu, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
3. OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI – 25 % udjela, Varaždinska 76, Trnovec Bart.
4. «VARKOM» d.d. – 12,5 % udjela u Društvu, Trg bana Jelačića 15, Varaždin
5. «TERMOPLIN» d.d. – 12,5 % udjela u Društvu, V. Špinčića 78, Varaždin

ORGANI DRUŠTVA

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA «ZONA SJEVER» d.o.o.

predsjednik:
ANĐELKO STRIČAK, župan Varaždinske županije
tel: 404-800

članovi:
NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina
tel: 402-502, fax: 210-742
VERICA VITKOVIĆ, načelnica Općine Trnovec Bartolovečki
tel: 683-060, fax: 683-911
BRUNO ISTER, direktor «Varkoma» d.d.
tel: 212-998, 215-066, fax: 214-290
NEVENKA GRBAC, direktorica «Termoplina» d.d.
tel: 231-444, fax: 232-636

2.  UPRAVA DRUŠTVA «ZONA SJEVER» d.o.o.
direktor: dr.sc. ALEN KIŠIĆ

Skip to content