Parcela NP1

Lokacija
Parcela np1 nalazi se na području Poduzetničke zone Trnovec u mjestu Trnovec, 7 km od središta grada Varaždina, uz državnu cestu D2 – Varaždin-Osijek.

Komunalna infrastruktura
Do granice parcele izgrađena je komunalna infrastruktura (asfaltirana cesta, kanalizacija, plin, vodovod i odvodnja).
Aktivirana snaga el. energije je 100kW.

Kratki opis parcele
Veličina: 11333 m2
Parcela ima projektirani ulaz sa županijske ceste. Pored parcele nalazi se pročistač otpadnih voda. Na sjevernoj strani parcele proteže se Varaždinsko jezero.

Za sve informacije kontaktirajte upravu zone.

Skip to content