Parcela NP1

Lokacija
Parcela np1 nalazi se na području Poduzetničke zone Trnovec u mjestu Trnovec, 7 km od središta grada Varaždina, uz državnu cestu D2 – Varaždin-Osijek.

Komunalna infrastruktura
Do granice parcele izgrađena je komunalna infrastruktura (asfaltirana cesta, kanalizacija, plin, vodovod i odvodnja).
Aktivirana snaga el. energije je 100kW.

Kratki opis parcele
Veličina: 11333 m2
Parcela ima projektirani ulaz sa županijske ceste. Pored parcele nalazi se pročistač otpadnih voda. Na sjevernoj strani parcele proteže se Varaždinsko jezero.

Za sve informacije kontaktirajte upravu zone.