Najam poslovne adrese

Trebate poslovnu adresu na atraktivnoj lokaciji!

Pokrenite posao uz minimalne troškove.

Od sada možete unajmiti poslovnu adresu na području Zone Sjever (bivša Slobodna zona Varaždin) koju možete upisati u Registar.
Osnovna cijena najma je 400,00 kn + PDV.

Nudimo:

  • atraktivnu lokaciju
  • dodatne usluge prema dogovoru (rukovanje i preuzimanje pošte…)

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na:

tel. 042 492 023, v.d. direktor Alen Kišić, univ.spec.oec.; dipl.nov.
e-mail: alen.kisic@zona-sjever.hr

tel. 042/492 024, mob. 099 2492 024, Krunoslav Jambrešić
e-mail: krunoslav.jambresic@zona-sjever.hr

Skip to content