Komunalna infrastruktura
Kompletno izgrađena komunalna infrastruktura do granice vaše parcele:
* struja
* voda
* kanalizacija
* plin
* telekomunikacije
* cesta

Logistička infrastruktura
Zona Sjever može vam pružiti sve informacije vezane za strana ulaganja i lobiranje pred lokalnim i državnim vlastima ukoliko ocijenimo da je vaš program profitabilan i potiče zapošljavanje
* razvijen financijski sektor
* razvijeno poduzetništvo i tradicija u poslovanju sa svijetom

Najam kancelarija na upit – kontakti:

tel. 042 492 023,  direktor dr.sc. Alen Kišić
e-mail: alen.kisic@zona-sjever.hr

tel. 042/492 024, mob. 099 2492 024, Krunoslav Jambrešić
e-mail: krunoslav.jambresic@zona-sjever.hr