Javni natječaj – 12.5.2017. – natječaj je istekao

Attachments

NATJEČAJ JE ISTEKAO


ZONA SJEVER d.o.o.
GOSPODARSKA 1, TRNOVEC
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Trnovec, 12.5.2017.

Na temelju  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) i Odluke broj 14/2017 od 12.05.2017. Uprava društva „Zona Sjever“ d.o.o. objavljuje:

NATJEČAJ
za prodaju nekretnine i pokretnina

1. Prodavatelj: trgovačko društvo „Zona Sjever“ d.o.o., Trnovec, Gospodarska 1, 42202 Trnovec Bartolovečki
2. Predmet prodaje:

  • a) Neizgrađeno građevinsko zemljište u Trnovcu, č.k.br. 671/1 upisane u zk.ul. 3441 k.o. Trnovec Bartolovečki veličine 2784 m², početne neto cijene 6,00 €/m²
  • b) Stroj za košnju Husqvarna LT 151, 2007. godina, početne neto cijene 3.750,00 kn
  • c) Stroj za košnju Husqvarna Rider 175AWD, 2008. godina, početne neto cijene 15.000,00 kn
  • d) Višenamjenski stroj Multione S520D, 2014. godina sa priključcima, početne neto cijene 76.000,00 kn
  • e) Pometalica Hako Jonas 900v, 2012. godina, početne neto cijene 40.000,00 kn

3. Rok za podnošenje ponuda za kupnju je 23.5.2017. do 12.00 sati
4. Nakon isteka roka za podnošenje ponuda za kupnju, Povjerenstvo za provedbu natječaja provesti će postupak otvaranja pristiglih ponuda te utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju predmeta prodaje iz ovog Natječaja. Postupak otvaranja pristiglih ponuda neće biti javan, a provesti će se 23.5.2017. u 13.00 sati na adresi sjedišta Prodavatelja. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti će se nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene ponuda, a s odabranim ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o kupoprodaju najkasnije u roku od 8 dana.
5. Ponuditelji koji će sudjelovati u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem obaviješteni o donesenoj Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
6. Ponude se dostavljaju na adresu: „Zona Sjever“ d.o.o., Gospodarska 1, Trnovec, 42202 Trnovec Bartolovečki s naznakom na omotnici „ZA NATJEČAJ -NE OTVARAJ-”. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici, poštom ili osobno.
7. Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja, zainteresirani mogu zatražiti objašnjenje ili informaciju na tel.br.: 042/492-024 svakog radnog dana od 7 do 15 sati.
8. Prodavatelj pridržava pravo poništenja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično bez davanja posebnog obrazloženja. Prodavatelj također zadržava pravo poništenja ili izmjene Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju predmeta ovog Natječaja ukoliko tijekom provođenja postupka, pa sve do okončanja istog, nastupe okolnosti koje zahtijevaju takvu izmjenu ili poništenje.

Detalji natječaja:

Točka 2.a.
Neizgrađeno građevinsko zemljište u Trnovcu
1. Prodavatelj trgovačko društvo „Zona Sjever“ d.o.o. Trnovec, Gospodarska 1, 42202 Trnovec Bartolovečki, OIB: 99681874173
2. Predmet prodaje- neizgrađeno građevinsko zemljište na području „Slobodne zone Varaždin“ u Trnovcu č.k.br. 671/1 upisane u zk.ul. 3441 k.o. Trnovec Bartolovečki veličine 2784 m². Kartografski prikaz parcele, njezin položaj i osnovne karakteristike mogu se dobiti na uvid kod prodavatelja.
3. Namjena predmeta prodaje – za gradnju proizvodnih ili proizvodno-uslužnih kapaciteta uz zadovoljavanje ekoloških uvjeta.
4. U natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodnih i proizvodno-uslužnih djelatnosti. Ponuditelji sudjeluju u natječaju podnošenjem pisane prijave/ponude koja mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:
4.1. Podatke o Ponuditelju (naziv i adresu za pravne ili ime i prezime za fizičke osobe, sjedište ili prebivalište, OIB) te ponuđenu cijenu za kupnju nekretnine izraženu u EUR/m2,
4.2. original ili presliku izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od 3 mjeseca od objave natječaja,
4.3. original ili presliku potvrde Porezne uprave da Ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 15 dana,
4.4. dokaze o financijskoj sposobnosti (informacija o bonitetu BON-1, informacija o solventnosti BON-2) izvornik ili preslika ne stariju od 30 dana,
5. Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina iz ovog Javnog natječaja je do 23.5.2017. do 12.00 sati.
6. Početna cijena građevinskog zemljišta iznosi 6,00 EUR/m2. Porez na promet nekretnina snosi Kupac.

Točka 2.b. >>PRODANO
Stroj za košnju Husqvarna LT 151, 2007. godina, početne neto cijene 3.750,00 kn

Kosilica je opremljena motorom s 13,5 h ohv briggs stratton. Stroj je opremljen ručnim mjenjačem sa 6 stupnjeva prijenosa. 

Točka 2.c.
Stroj za košnju Husqvarna Rider 175AWD, 2008. godina, početne neto cijene 15.000,00 kn

Rider 175 AWD je visoko rangiran model za zahtjevnog korisnika sa izuzetnom upravljivošću, zahvaljujući jedinstvenom zglobnom upravljanju. Hidrostatski prijenos sa pogonom na sve kotače, bitno poboljšava i osigurava vožnju na neravnim i skliskim površinama. Opremljen nosaćem za Combi rezno kućište od 103 do 112 cm. Novo rezno kućište Combi sa mogućim skidanjem BioClip umetka koje omogućava dva načina košnje, BioClip (usitnjavanje) i stražnje izbacivanje. Husqvarna/Briggs & Stratton OHV motor sa podmazivanjem pod pritiskom na RIderu 175 ga čine savršenim izborom za praktične poslove tokom cijele godine.

Točka 2.d.>>PRODANO
Višenamjenski stroj Multione S520D sa priključcima, početne neto cijene 76.000,00 kn

311 radnih sati
Motor: Kubota D722
Snaga:20 KS / 14 kW
Dizel gorivo
prijenos Hidrostatski
Brzina pogona (max) 11 km / h (6,8 mph)
Maksimalna visina dizanja 2,75 m
Radijus okretanja: unutarnji / van 890/1890 mm
Standardne gume (profila traktora) 23 × 8.50-12
Težina 940 kg (2072 lb)
Kapacitet podizanja 820 kg (1808 lbs)
Kapacitet podizanja (u cijelosti zglobni i s natrag) 700 kg (1543 lbs)

Priključci:
– kosište
– malčirka
– pometač

Obavljen servis kod ovlaštenog servisera.

Točka 2.e.
Pometalica Hako Jonas 900v, 2012. godina, početne neto cijene 40.000,00 kn

Broj sati: 50
Neto težina 350 kg
Snaga motora 3.7 kW
Širina pometanja 470 mm
Pometalica je u ispravnom stanju i vrlo malo korištena.

>>>>>  Obrazac ponude (PDF) <<<<<

 

 

Attachments

Skip to content